Authorized Retailers in Amazon.com:Amazon Store: RC Mall
Company: HONG KONG JIALIXIN TRADING LIMITED
Address: De fu dao zhong 161-167 hao xiang gang mao yi zhong xin 5 lo

Hongkong